Niepubliczna Szkoła Podstawowa Lisach, prowadzona od września br. przez stowarzyszenie Edukator, prawdopodobnie otrzyma z Urzędu Gminy dotację wysokości 65.130 złotych na prowadzenie działalności dydaktycznej w okresie wrzesień-grudzień 2012.

Dyskusje na ten temat były od pewnego czasu prowadzone przez radnych i urzędników. Skarbnik gminy dotychczas nie widział prawnych możliwości przekazania stowarzyszeniu środków równych otrzymywanej przez gminę subwencji. Upartość w dążeniu do celu rodziców, stowarzyszenia i przede wszystkim radnego z Lis Marka Barana, przyniosła efekty. Podstawę prawną do udzielenia dotacji udało się znaleźć. W ubiegłym tygodniu projekt stosownej uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Gminy. Ostateczna decyzja, prawdopodobnie także pozytywna, zapadnie zaś jutro podczas sesji.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!