KĘTRZYN/BANIE MAZ. Wczoraj w Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego ze służby po 22 latach ppłk. SG Pawła Pawlicy, komendanta Placówki Straży Granicznej w Baniach Mazurskich.

Komendant oddziału płk SG Robert Inglot w obecności pocztu sztandarowego, kadry kierowniczej podziękował odchodzącemu na emeryturę za długoletnią służbę, merytorykę i wkład wniesiony w rozwój formacji. Za wzorową postawę w realizacji obowiązków służbowych komendant oddziału wyróżnił ppłk. SG Pawła Pawlicę nagrodą rzeczową - repliką szabli.

Pan ppłk SG Paweł Pawlica od 17 września 1996 roku do 10 grudnia 1997 roku pełnił służbę kandydacką w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej. Natomiast od 16 lutego 1998 będąc funkcjonariuszem służby przygotowawczej wykonywał obowiązki na stanowiskach wykonawczych w Granicznej Placówce Kontrolnej SG w Bezledach, Braniewie i strażnicy SG w Barcianach. Następnie swoje doświadczenie zawodowe zdobywał na wielu stanowiskach kierowniczych, związanych z placówkami SG. Od 1 czerwca 2017 roku do 18 stycznia br. realizował zadania służbowe na stanowisku komendanta Placówki Straży Granicznej kat. III w Baniach Mazurskich.

Za swoją służbę ppłk SG Paweł Pawlica był wielokrotnie wyróżniany, nagradzany i odznaczany m.in. został uhonorowany w 2012 roku Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Odznaką Straży Granicznej. Natomiast w 2017 roku Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Straży Granicznej”.

Komendant W-MOSG płk SG Robert Inglot w swoim wystąpieniu podziękował odchodzącemu na emeryturę w imieniu własnym oraz funkcjonariuszy i pracowników oddziału za służbę na rzecz SG oraz złożył życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. (WMOSG)

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!