BANIE MAZ. Rada gminy Banie Mazurskie zdecydowała wczoraj, że nie wyraża zgody na wyodrębnienie w przyszłorocznym budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Zanim doszło do głosowania, z wnioskiem, by wysłuchać zdania sołtysów, wystąpił radny Tomasz Kunio. Wójt Łukasz Kuliś uznał to za pewnego rodzaju próbę napuszczania sołtysów na urząd i urzędu na sołtysów. To m.in. dlatego, że temat ten wcześniej był szeroko omawiany z mieszkańcami podczas spotkań sołeckich i to powinno już wystarczyć. Przewodnicząca rady Stefania Urbańska poprosiła jednak obecnych na sesji sołtysów o wyrażenie zdania. Ci, który zabrali głos, podzielili się pół na pół: jedni byli za wyodrębnieniem funduszu sołeckiego, drudzy przeciw.

Decyzja radnych też nie była jednogłośna. Za przyjęciem uchwały w sprawie niewyodrębniania w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2020 roku było 9 rajców, jeden był przeciw, czworo nie miało swojego zdania w tym temacie i wstrzymało się od głosu.

Fundusz sołecki ma być niejako „zawieszony” tylko na rok, później ma ponownie funkcjonować. Dzięki przyjętej uchwale gmina ma mieć w 2020 roku środki na budowę domu przedpogrzebowego na cmentarzu w Baniach Mazurskich. 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!