Starosta Marzanna Wardziejwska podpisała dziś umowę na wykonanie modernizacji 3200 metrów drogi powiatowej 1815N na odcinku od Widgir w kierunku Żabina. W ramach ogłoszonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi przetargu wpłynęło siedem ofert. Wykonawcy za wykonanie robót oczekiwali od 937.095,06zł. do 1.392.790,61zł. Wszyscy udzielali gwarancji na swoje prace na okres 6 lat. Wybrana została najtańsza oferta, złożona przez Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o. o.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nakładki bitumicznej na wyżej wymienionym odcinku drogi. Szerokość drogi wynosi 4,5m. z wyjątkiem 2 zakrętów o średniej szerokości 6m. Wyremontowane ma też być skrzyżowanie do Radkiejm.

Remontowany odcinek drogi składa się z trzech technologii wykonania.

  • I odcinek o długości ok. 130 m.
    Prace będą polegały na wykonaniu warstwy wyrównawczej o średniej grubości 4 cm. i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm.
  • II odcinek o długości ok. 590 m.
    Prace będą polegały na wykonaniu warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego o średniej grubości 10 cm., wykonaniu warstwy wyrównawczej o średniej grubości 4 cm. i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Na tym odcinku i w tej samej technologii zakłada się wykonanie 2 zakrętów poziomych i skrzyżowania do miejscowości Radkiejmy. Dodatkowo na tym odcinku planowane jest wykonanie poboczy o szerokości 1 m. i średniej grubości 10 cm.
  • III odcinek o długości ok. 2480 m.
    Prace będą polegały na wyprofilowaniu odcinka nawierzchni żwirowej, ułożeniu warstwy wyrównawczej o średniej grubości 4 cm. i wykonania warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Dodatkowo zakłada się remont poboczy o średniej grubości 10 cm. z kruszywa łamanego

Powiatowe zamówienie powinno zostać zrealizowane w ciągu 4 miesięcy.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!