Rada gminy Banie Mazurskie podjęła dziś uchwałę o odwołaniu z dniem 27 lipca z funkcji skarbnika gminy Władysława Biłasa. W maju br. poprosił on o rozwiązanie z nim stosunku pracy za porozumieniem stron. Powodem jest to, że chce przejść już na emeryturę.

- Chciałbym podziękować panu skarbnikowi za wieloletnią pracę dla naszego samorządu. Jest skarbnikiem od 1994 roku. Muszę przyznać, że pomimo małych rozbieżności jeśli chodzi o politykę, jest to jeden z lepszych jak nie najlepszych skarbików w naszym województwie - powiedział po głosowaniu wójt Łukasz Kuliś.

Rada przyjęła dziś też uchwałę o powołaniu Sandry Borowskiej z dniem 28 lipca na stanowisko skarbnika gminy. 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!