Gmina Banie Mazurskie złożyła trzy wnioski o dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu „Polski Ład”. Planowane do realizacji inwestycje to kompleksowe przebudowy dróg gminnych na trasach: Banie Mazurskie - Zakałcze Wielkie, Lisy - Kierzki i Rapa - Mieduniszki Wielkie.

W każdym z wymienionych przypadków, dotychczasowe nawierzchnie dróg pokryć ma asfalt. Droga o numerze ewidencyjnym 134023N na trasie Lisy-Kierzki, będąca własnością gminy Banie Mazurskie, oprócz nawierzchni bitumicznej i poboczy, ma zostać wyposażona w wymagany prawem kanał technologiczny.

Wszystkie z traktów planowanych do wykonania przyczyniłyby się do poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu uczestników ruchu drogowego, zarówno mieszkańców jak i turystów. Wpływ na wygodę gości zainteresowanych atrakcjami znajdującymi się na terenie gminy miałaby przede wszystkim realizacja przebudowy drogi na trasie Banie Mazurskie - Zakałcze Wielkie. Droga ta prowadzi do jednego z najbardziej atrakcyjnych zabytków na terenie gminy czyli kaplicy rodowej w Zakałczu Wielkim. Reszta dróg - oczywiście w przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosków złożonych przez nasz samorząd, a następnie ich wykonania - służyłyby w przeważającej mierze lokalnej społeczności. Trasy o wysokim standardzie poprawiłyby warunki życia mieszkańców w wielu aspektach: począwszy od komfortowego dojazdu do miejsca pracy lub zamieszkania, kończąc na lepszym dostępnie do pól uprawnych dla rolników.

Łączna wartość inwestycji wstępnie szacowana jest na prawie 7 milionów złotych. Gmina wnioskuje o wsparcie finansowe w kwocie blisko 6,5 miliona złotych.

Urząd Gminy Banie Mazurskie

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!