W ubiegłym tygodniu w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wójt gminy Łukasz Kuliś wspólnie ze skarbnikiem gminy Sandrą Borowską podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja polegać będzie na przebudowie aktualnie gruntowej drogi prowadzącej do cmentarza komunalnego w Żabinie, która ma swój początek tuż przy przebiegającej przez centrum miejscowości drodze powiatowej.

W ramach podpisanego porozumienia do samorządu na ten cel trafić ma kwota wynosząca ponad 325 tys. złotych. Wspomniane środki pozwolą na utwardzenie trasy kostką brukową. Finalizacja przedsięwzięcia w wymierny sposób wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo i komfort zarówno pieszych, jak i kierowców przemieszczających się po niej. Zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żabin” planuje się wykonać do końca listopada 2022r.

Z informacji zawartych na stronie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynika, że w ramach w Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg samorządy województwa otrzymały łącznie kwotę 26.920.939,53zł.

Urząd Gminy w Baniach Mazurskich

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!