Nie wiadomo, kiedy ruszą dalsze prace przy termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich. Jak informuje wójt Łukasz Kuliś, minister uchylił decyzję konserwatora zabytków o wstrzymaniu prac budowlanych. Jednocześnie niektóre elementy budynku (nie w całości) mają być wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Gmina nie będzie się temu przeciwstawiać. Projekt termomodernizacji jednak trzeba dostosować do nowych okoliczności, a to wymagać będzie czasu i uzgodnień z konserwatorem zabytków.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z wójtem Łukaszem Kulisiem dotyczącej termomodernizacji budynku urzędu gminy. 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!