Zarząd powiatu gołdapskiego na dzisiejszym posiedzeniu opiniował prośbę klubu sportowego Pogoń Banie Mazurskie o jego dofinansowanie w ramach promocji powiatu i propagowania kultury fizycznej w powiecie. Pieniądze miałyby być przeznaczone na zakup strojów sportowych.

- W budżecie nie zabezpieczono środków finansowych na tego typu wydatki - informuje Wioletta Anuszkiewicz, p.o. naczelnika wydziału promocji i rozwoju powiatu. - Klub ten posiada jednak osobowość prawną. W związku z tym istnieje możliwość skorzystania z dotacji w ramach programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Klub otrzyma szczegółową informację, w jaki sposób może ubiegać się o te środki.

- Wniosek w obecnej formule nie może być rozpatrzony pozytywnie - twierdzi starosta Andrzej Ciołek. - W przyszłości do tego tematu wrócimy, po poinformowaniu wnioskodawcy o regułach podziału środków w ramach tego programu.

Zdanie starosty podzielili też inni członkowie zarządu. Prośba klubu została rozpatrzona negatywnie (jednogłośnie).