Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Jakość wody z wodociągów w Baniach Mazurskich pozostawia wiele do życzenia. Co prawda nie ma zakazu jej używania do celów spożywczych, jednak norm polskich nie spełnia. Woda posiada niewłaściwą zawartość manganu i jonu amonowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi wydał 2 sierpnia decyzję o warunkowym dopuszczeniu wody o obniżonych parametrach fizyko-chemicznych do sieci. Zobowiązał jednocześnie firmę Optima Sp. z o. o., która zajmuje się dostarczaniem wody w gminie Banie Mazurskie, do doprowadzenia jej jakości do wymagań przewidzianych polskim prawem do 30 listopada br.

Wczoraj przedstawiciel firmy Optima podczas sesji Rady Gminy stwierdził, że nie jest na razie znane źródło powstawiania większej ilości jonów amonowych i manganu, a jego firma przystąpi wkrótce do jego ustalenia. Zauważył też, że właściwości wody można doprowadzić właściwych parametrów przy wykorzystaniu środków chemicznych, tego jednak jego firma chce uniknąć.