W sobotę, 8 września z racji przypadającej uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w parafii Narodzenia NMP w Żabinie odbyły się uroczystości odpustowe. Msza święta, która odpustowa rozpoczęła się o godz. 11.00, zakończyła się procesją i uroczystym błogosławieństwem rozpoczęła świętowanie imienin parafii. Tradycyjnie wierni złożyli Bogu dziękczynienie za to wszystko, co urodziła ziemia rolna. Do ołtarza przyniesiony został chleb oraz poświęcone zostało ziarno na zasiew. Podczas eucharystii trzy pary małżeńskie: państwo Maria i Romuald Grzebieniewscy, Janina i Antoni Mentelowie oraz Mirosława i Stanisław Radzewiczowie, odnowiły swoje przysięgi małżeńskie.

Po mszy św. Anna Szarejko wyrecytowała kilka swoich wierszy, po czym wszyscy udali się na boisko szkolne, gdzie czekał poczęstunek, a ks. proboszcz Andrzej Domański zapraszał do wspólnej zabawy. Swoje umiejętności zaprezentowali też uczestnicy zajęć i warsztatów wokalnych oraz bębniarskich. Warsztaty realizowane były w ramach Programu "Ci, co bębnią i śpiewają, po używki nie sięgają", finansowanego ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz środków miejscowej parafii.

Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości i festynu:

  • Urzędowi Gminy w Baniach Mazurskich
  • Gminnemu Ośrodkowi Kultury i promocji w Baniach Mazurskich
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabinie
  • Teresie i Antoniemu Grzebieniewskim
  • Beacie i Adamowi Bazydłom (Bar Młyn w Baniach Mazurskich)
  • mieszkańcom wsi Mieduniszki Małe i Wielkie oraz wszystkim osobom, które swoją pracą, posługą czy przygotowaniem potraw wspomogły organizację festynu.

Urszula Anuszkiewicz

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!