W ubiegłym tygodniu komisja stała rady gminy Dubeninki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określający stawki podatku od nieruchomości, które miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Podatników czeka podwyżka. Prawie wszystkie stawki będą w wysokości maksymalnej, dopuszczonej przez ministra finansów. Wyjątkiem jest stawka podatku „od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego”, która ma być niższa (zaopiniowana stawka przez komisję to 7,54zł/m2, maksymalna stawka wynosi zaś 8,68zł/m2).

Uchwała dotycząca stawek podatku od nieruchomości ma być głosowana przez radę gminy Dubeninki podczas sesji 27 września.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!