Rada gminy Dubeninki podczas marcowego posiedzenia zdecydowała, że w 2023 roku w ramach budżetu gminy nie będą wyodrębnione środki, które stanowiłyby fundusz sołecki. Decyzja włodarzy była jednogłośna. Za uchwałą w tej sprawie było 12 radnych obecnych na posiedzeniu rady.

Samorządy gminne decyzję o tym czy wyodrębniać, czy też nie wyodrębniać środków na fundusz sołecki, muszą podjąć do końca marca roku poprzedzającego rok, którego decyzja dotyczy.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!