Przejrzyj swój strych i piwnicę. Pozbądź się elektrośmieci, zdaj zużyte baterie. W ramach akcji „Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur" Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej i Urząd Gminy w Dubeninkach organizują zbiórkę elektrośmieci i baterii.

Rada Gminy Dubeninki nie przyjęła wczoraj uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnej Sylwii Werbel. Za głosowało 5 osób, przeciw 8, wstrzymały się dwie.

Radni gminy Dubeninki uznali wczoraj za zasadne większość złożonych uwag przez mieszkańców gminy i inne osoby zainteresowane do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dubeninki. Głosowali nad 40 uwagami. Dotyczyło one przede wszystkim braku zgody na budowę elektrowni wiatrowych.

Radni gminy Dubeninki uznali dziś za zasadne większość złożonych uwag przez mieszkańców gminy i inne osoby zainteresowane do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dubeninki. Dotyczyło one przede wszystkim braku zgody na budowę elektrowni wiatrowych.

31 marca o godz. 9.30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach rozpocznie się V sesja Rady Gminy Dubeninki. Radni przyjmą uchwały m.in. dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 oraz w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dubeninki.

16 marca w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach odbyła się VI edycja konkursu o odznakę „Małego Strażnika Parku". W konkursie biorą udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. W tym roku swoich przedstawicieli zgłosiło ich siedem.

Od kilku tygodni co jakiś czas pojawia się temat planowanych zmian studium zagospodarowania przestrzennego gminy Dubeninki, umożliwiających budowę na terenie gminy ferm wiatrowych. W ubiegłym tygodniu w Domu Kultury w Dubeninkach odbyło się spotkanie poświęcone temu tematowi.

11 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie miał miejsce finał wojewódzki konkursu dla gimnazjalistów „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Drużyna z Gimnazjum w Dubeninkach z zajęła trzecie miejsce.

Elektrownie wiatrowe w gminie Dubeninki jeśli powstaną, to nie w najbliższych 2-3 latach. W chwili obecnej nie jest to jeszcze przesądzone, wszystko zależy od radnych gminy. O elektrowniach wiatrowych rozmawiamy z wójtem gminy Ryszardem Zielińskim.

Celina Witkowska przygotowała najsmaczniejsze pączki i wygrała dziś konkurs na „Domowe Wypieki karnawałowe" w kategorii "pączki". Jego organizatorem była świetlica wiejska w Linowie.

W Olsztynie przed Sądem Okręgowym odbyła się kolejna rozprawa wójta Dubeninek Ryszarda Zielińskiego. IPN zarzucił wójtowi złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego.

13 stycznia w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach odbył się etap parkowy X edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Przystąpiły do niego czteroosobowe drużyny z Dubeninek, Grabowa, Gołdapi i Żytkiejm, reprezentujące poszczególne gimnazja. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu sprawdzającego wiedzę przyrodniczą i znajomość parków krajobrazowych Polski.

Zimą pomoc potrzebna jest nie tylko ludziom, ale i zwierzętom, czego dowodzi przypadek z Dubeninek. Podczas wspólnej służby funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Służby Leśnej nie przeszli obojętnie obok wycieńczonego z zimna i głodu łabędzia.

Wkrótce w Dubeninkach wydany zostanie pierwszy numer „Fprost". Będzie to gazetka szkolna, redagowana przez uczniów.

- Chcemy wszystko mówić wprost, niczego nie owijać w bawełnę - twierdzi Kinga Karwel, redaktor naczelna gazetki.

Miłośnicy szybkiej jazdy po przygranicznych trasach i miejscowościach powinni mieć się na baczności. Straż Graniczna z Dubeninek odebrała z rąk dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej laserowy miernik prędkości.

Wczoraj w Żytkiejmach odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorsko-Inscenizacyjny pt. „Idzie zima", organizowany przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Konkurs adresowany był do dzieci przedszkolnych oraz uczniów z klas I-III szkół podstawowych.

30 września Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Białymstoku skierowało do Sądu Okręgowego w Olsztynie wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Ryszarda Zielińskiego, wójta gminy Dubeninki. Zdaniem IPN, złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

1 października pod hasłem „Krajobraz kulturowy, którego nie znacie" rusza konkurs na prowadzenie bloga. Jego organizatorem jest Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na nowy rok szkolny Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej przygotował ofertę konkursów dla dzieci i młodzieży. Tradycyjnie odbędą się trzy konkursy wiedzy. W marcu „Łamigłówki przyrodnicze" dla klas I-III szkół podstawowych, w kwietniu „Mały Strażnik Parku" dla klas starszych szkół podstawowych. Od października rusza zaś ogólnopolski konkurs dla gimnazjalistów „Poznajemy parki krajobrazowe Polski".

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie „Grzybobranie". Konkurs polega na dostarczeniu do siedziby Parku w Żytkiejmach najdorodniejszego grzyba z rodzaju borowik, podgrzybek lub koźlarz. W każdej z tych trzech kategorii zostanie wyłoniony laureat bądź laureaci.

W Żytkiejmach na polanie przy Ośrodku Zdrowia trwa „Święto sękacza". Obywają się gry i zabawy dla dzieci oraz dorosłych, pieczony jest sękacz. Na scenie występują zaś lokalne zespoły ludowe. Impreza, której organizatorem jest Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga", potrwa do godziny 23.00.

Pokazy udzielania pierwszej pomocy, konkursy dla dzieci i młodzieży, pokaz sprzętu straży pożarnej i granicznej - to wszystko czekało dziś na mieszkańców Żytkiejm i turystów podczas pleneru pn. „Zdrowie, natura, bezpieczeństwo". Odbył się on przy siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej.

Edukacja i rozrywka były celem I Rominckiego Marszu na Orientację o Puchar Komendanta Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach, który odbył się 12 czerwca.

20 prac z województwa warmińsko-mazurskiego zakwalifikowało się do etapu centralnego XII konkursu plastycznego „Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda". Konkurs organizowany jest przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z wydziałami bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich.

- Wójt Zieliński chce po cichu zlikwidować gimnazjum w Żytkiejmach! Nic nie wiedzą o tym rodzice, a nawet radni z tej okolicy - z taką informacją zadzwonił w piątek do redakcji rodzic jednego z dzieci chodzących do tej szkoły. Nasz czytelnik uważa, że jest to bardzo nieuczciwe posunięcie.

W siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej została otwarta wystawa fotograficzna „Mała Księga Puszczy" autorstwa Alojzego Patejko. Cykl 28 fotografii przedstawia wybrane gatunki ptaków i ssaków Puszczy Rominckiej. Wśród nich znajdują się zwierzęta trudne do uchwycenia w kadrze obiektywu. Możemy obejrzeć zimorodka na swojej czatowni, pojawiające się od niedawna na naszym terenie czaple białe, a także bielika, bobra, czy wilka.