Co sądzisz o projekcie?
jestem przeciw
jestem za
nie mam zdania

Gołdapski oddział Fundacji "Rokor1" wraz z nieformalnymi grupami młodzieżowymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego planuje rozpocząć realizację projektu antydyskryminacyjnego "Wszyscy inni - każdy równy". Projekt skupi się na działaniach edukacyjnych oraz promocyjnych postaw otwartości oraz tolerancji. Poruszymy problemy związane z dyskryminacją ze względu na pochodzenie etniczne, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, poglądy itp. Działaniem kończącym realizację projektu będzie udział w Ogólnoświatowym Dniu Milczenia, który ma na celu integrację ze środowiskiem gejów, lesbijek i biseksualistów.

Marcin Przystawski
Fundacja "Rokor1", pełnomocnik zarządu i koordynator oddziału Gołdap