Podczas sesji Rady Miejskiej radny Andrzej Pianka zapytał urzędników, na jakim etapie jest tworzenie schroniska dla zwierząt, ile zwierząt obecnie jest przetrzymywanych i jakie koszty z tym związane ponosi gmina Gołdap? Poniżej zamieszczamy odpowiedź udzieloną przez Wiesława Swatka, kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych w UM:

Agencja Nieruchomości Rolnych w Suwałkach ogłosiła przetarg na działkę położoną w obrębie Kośmidr, z przeznaczeniem na schronisko dla zwierząt. W wyniku jego rozstrzygnięcia działkę nabył Józef Brzeziński, właściciel firmy USTiWN w Gołdapi . W roku 2010 firma ta planuje rozpoczęcie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Urząd Miejski w Gołdapi dwukrotnie ogłaszał przetarg na wybór schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy, jednak żadne ze schronisk nie wyraziło zainteresowania ofertą. Prowadzone przez pracowników Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych rozeznanie i rozmowy z prowadzącymi schroniska również nie przyniosły pozytywnych rezultatów. W związku z powyższym w celu ochrony przed agresywnymi i chorymi, bezdomnymi zwierzętami gmina Gołdap zorganizowała tymczasowy punkt zatrzymań, gdzie są one przetrzymywane.

Koszty ponoszone przez gminę Gołdap związane z wyłapywaniem, przetrzymywaniem i opieką weterynaryjną zależą od ilości przetrzymywanych zwierząt. W roku bieżącym średnia miesięczna to 50 psów, co w przeliczeniu na koszty stanowi około 20 tysięcy złotych miesięcznie.