To, że azbest jest szkodliwy i trzeba go usunąć - wiadomo od dawna. W 2002 roku rząd przyjął "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski". Ustalono w nim miedzy innymi, że wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być wyłączone z użytku i unieszkodliwione do końca 2032 roku. 14 lipca br. Rada Ministrów zastąpiła ten program nowym pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032". Utrzymał on dotychczasowe cele oraz określił nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z tego materiału.

Zgodnie z przepisami obowiązek usunięcia i utylizacji azbestu spoczywa na właścicielach budynków. Wiąże się to jednak z bardzo dużymi kosztami, na poniesienie których nie stać wielu osób. Pomocą mogłaby być dotacja ze strony samorządów. O zajęcie się tym problemem radny miejski Andrzej Pianka apelował już kilkukrotnie, ostatni raz w miniony czwartek podczas posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych.

- Chciałbym, aby w przyszłorocznym budżecie zagospodarować środki na zdejmowani eternitu z gołdapskich budynków - mówi Andrzej Pianka. - Odkładamy to już od trzech lat. Wyliczyłem, że w tej chwili możemy wydać na to 100 tysięcy złotych. Im jednak dłużej będziemy odkładali to w czasie, w stosunku rocznym będziemy musieli wydawać więcej.

Radny wskazał też źródło, skąd można te środki byłoby pozyskać.

- Mamy pieniądze w Funduszu Ochrony Środowiska - dodaje radny. - One nie są tam w całości wykorzystywane, a trochę ich jest. Myślę, że 100 tysięcy dałoby się pozyskać. Oczywiście trzeba byłoby opracować szczegółowe zasady przyznawania pomocy.

Usuwanie eternitu i koszty z tym związane nie są obce Pawłowi Matyszczykowi, który kilka tygodni temu zmieniał dach w swoim domu w Boćwince.

- To dla szarego człowiek są ogromne pieniądze - mówi pan Paweł. - Trzeba je wydać zarówno na sam demontaż, jak i późniejszą utylizację. Bardzo przydałoby się tu wsparcie samorządów.

Mieszkaniec Boćwinki poszukał informacji, jak to wygląda w innych miejscowościach. Ze zgromadzonych materiałów wynika, że w wielu miastach samorządy opracowały już odpowiednie procedury i pomoc taką swoim mieszkańcom udzielają. Aby wskazać władzom możliwe rozwiązania, pan Paweł przybył na komisję i część zebranych materiałów przekazał radnym do zapoznania się.

Dziś odbędą się posiedzenia wszystkich komisji przy Radzie Miejskiej. Najważniejszym punktem ich obrad będzie I czytanie budżetu gminy na przyszły rok. Drugie czytanie odbędzie się za tydzień. Czy w budżecie znajdą się środki na pomoc mieszkańcom w usuwaniu azbestu, okaże się więc niedługo.