Komunikat Urzędu Miejskiego w Gołdapi w sprawie monitorowania uciążliwości zapachowych powstałych w wyniku funkcjonowania hodowli trzody chlewnej w Botkunach

Szanowni Państwo

9 listopada odbyło się spotkanie mieszkańców Gołdapi (z Podlasia) z burmistrzem miasta, radnymi i pracownikami Urzędu Miejskiego w sprawie uciążliwości zapachowych, pochodzących od funkcjonującej chlewni w Botkunach. W wyniku odbytego spotkania jednym z wniosków było uwiarygodnienie częstotliwości i stężenia zapachowego z w/w hodowli. Decyzją burmistrza Gołdapi z dniem 16 listopada 2009 roku wprowadza się dyżury pracowników urzędu w przedmiotowej sprawie.

Dyżur w godzinach pracy Urzędu Miejskiego (7.15-15.15) prowadzą następujące wydziały:

  • Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, tel. 87-615-60-40; 87-615-60-23;
  • Wydział Organizacji i Nadzoru, tel. 87 615-60-60
  • Straż Miejska, tel. 87 615-03-00

Po godzinach pracy urzędu (do godz. 22.00), należy dzwonić pod numer 784-071-218.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gołdapi