Przez 6 dni czytelnicy portalu GOLDAP.INFO mogli oddać swój głos w ankiecie, wybierając najlepszy - ich zdaniem - plan reorganizacji gołdapskich zakładów opieki zdrowotnej. Do wyboru zaproponowaliśmy 7 odpowiedzi.

W ankiecie oddano 250 głosów. Najwięcej zwolenników (34,4% - 86 głosów) zyskał wariant, który zakłada likwidację tylko SPZOZ, a następnie powstanie na jego bazie NZOZ. Udziałowcem spółki zarządzającej NZOZ powinien zostać powiat gołdapski oraz gminy Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie. Wariant forsowany obecnie przez starostwo i dyrekcję SPZOZ zyskał poparcie 11,2% głosujących (28 głosów). Warto zaznaczyć, że 14,4% głosujących uważa, że radni powinni poszukać zupełnie innego rozwiązania problemu.

Oto szczegółowe wyniki ankiety:

wariant 1
Zlikwidować SPZOZ i SPZPO, a następnie powołać na ich bazie NZOZ. Udziałowcem spółki zarządzającej NZOZ powinien być powiat gołdapski.
wariant 2
Zlikwidować SPZOZ i SPZPO, a następnie powołać na ich bazie NZOZ. Udziałowcem spółki zarządzającej NZOZ powinien być powiat gołdapski oraz gminy Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie.
wariant 3
Zlikwidować tylko SPZOZ, a następnie powołać na jego bazie NZOZ. Udziałowcem spółki zarządzającej NZOZ powinien być powiat gołdapski.
wariant 4
Zlikwidować tylko SPZOZ, a następnie powołać na jego bazie NZOZ. Udziałowcem spółki zarządzającej NZOZ powinien być powiat gołdapski oraz gminy Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie.
wariant 5
Zlikwidować SPZOZ, nic nie tworząc w zamian.
wariant 6
Pozostawić wszystko w obecnym kształcie.
wariant 7
Poszukać zupełnie innego rozwiązania.