Każdego roku w Szkole Podstawowej w Boćwince wspólnie przeżywamy szczególny dzień w życiu każdego pierwszoklasisty, tj. uroczyste przyjęcie ich do grona uczniów poprzez oficjalne złożenie aktu ślubowania. W roku szkolnym 2009/10 dzień ten (23 listopada) stał się jeszcze bardziej radosny, ponieważ do grona społeczności uczniowskiej dołączyły przedszkolaki.

Pierwszaki przygotowywały się do uroczystości pasowania na ucznia prawie cały październik pod opieką swojej wychowawczyni Iwony Abramowicz , a pomagali im w tym uczniowie z klasy drugiej, przy współudziale wychowawczyni Joanny Zambrzyckiej. Na tę wyjątkową uroczystość uczniowie ubrali stroje, jakie przystało na pierwszoklasistów. Rzucały się w oczy niebieskie i czerwone czapki-birety żakowskie. W części artystycznej zaprezentowali nie tylko wiersze i piosenki, ale również umiejętności taneczne. "Pasowanie na przedszkolaka" to wyjątkowa uroczystość, szczególnie dla dzieci, które we wrześniu tego roku po raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem. Do tego niezwykłego dnia dzieci 3 i 4-letnie, jak i 5 i 6-letnie przygotowywały się od września pod opieką swoich wychowawczyń Jolanty Lipińskiej i Sylwii Forysiak-Kondratowicz. Na tle pięknej dekoracji odświętnie ubrane maluszki przedstawiły krótki program artystyczny, który został nagrodzony gromkimi brawami. Były wierszyki, piosenki, przepiękny taniec "Kaczuszki" oraz uroczysta przysięga złożona przez najmłodszych.

Uroczystego pasowania zarówno na pierwszoklasistów jak i przedszkolaków dokonała dyrektor szkoły Bożena Matławska. Rodzice przygotowali słodki poczęstunek oraz prezenty dla dzieci. Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń, zarówno dla dzieci, jak i rodziców oraz nauczycielek.

Joanna Zambrzycka