Wszystko jest już jasne. W przyszłym roku mieszkańcy gminy Gołdap zapłacą 12 groszy więcej za dostarczenie metra sześciennego wody i 14 groszy więcej za odbiór metra sześciennego ścieków. W piątek stosowną uchwałę przyjęła Rada Miejska.

Uchwała o zatwierdzeniu taryf na rok 2010 za dostarczanie wody i odbiór ścieków była żywo dyskutowana w komisjach podczas prac nad nią. Do końca nie było pewności, czy zyska akceptację radnych. Na sesji o wprowadzenie podwyżki bardzo mocno apelował burmistrz Marek Miros. Argumentował, że zaniechanie podwyżki w bieżącym roku może skutkować wprowadzeniem jej w bardzo znacznej wysokości roku przyszłym. Radna Beata Otto poprosiła zaś o wyjaśnienie, co się stanie, jeśli rada nie przyjmie tejże uchwały. Barbara Woźniak, prawnik Urzędu Miejskiego wyjaśniła, że w takiej sytuacji nowe stawki i tak wejdą w życie po upływie 70 dni od momentu złożenia wniosku o ich zatwierdzenie przez PWiK. Zwróciła też uwagę, że ustawodawca dał jednak radnym możliwość zablokowania podwyżki. Aby to zrobić, Rada Miejska musiałaby podjąć uchwałę o odmowie zatwierdzenia nowych taryf. Wówczas uchwała ta trafiłaby do wojewody, który przeanalizowałby zasadność wprowadzenia wyższych cen. Jeśli uznałby, że kalkulacje przedstawione przez PWiK uzasadniają podwyżkę, miałby prawo do uchylenia uchwały RM.

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 9 było za zatwierdzeniem nowych taryf, 7 było przeciw a 3 wstrzymało się od głosu.


DODANO 07-12-2009 16:30
Wyniki głosowania:
za: Piotr Kuśtowski, Anna Fiedorowicz, Piotr Rant, Jarosław Dzienis, Remigiusz Karpiński, Cecylia Stecka, Kazimierz Kazaniecki, Władysław Pawłowski, Marian Chmielewski
przeciw: Andrzej Pianka, Józef Wawrzyn, Marian Mioduszewski, Janina Pietrewicz, Beata Otto, Józef Dominiuk, Antoni Banel
wstrzymali się: Wojciech Hołdyński, Zofia Syperek, Marian Waraksa

W głosowaniu nie brali udziału Tomasz Waraksa i Marek Kalinowski (byli nieobecni).