W przyszłym roku na gołdapskich ulicach będzie mogło pojawić się 10 nowych taksówek. Tak zdecydowali radni miejscy w ubiegły poniedziałek podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Ilość ta jest zgodna z tą, jaka proponowali urzędnicy UM. Obecnie w Gołdapi wydanych jest 25 licencji na prowadzeni usług taksówkarskich.

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym radni muszą do 30 listopada każdego roku podjąć uchwałę o ilości nowych licencji w roku kolejnym. W przypadku jej niepodjęcia, ilość ta pozostaje na dotychczasowym poziomie. Tegoroczna uchwała była żywo dyskutowana zarówno podczas prac nad nią w komisjach, jak i na sesji. Głosy radnych były bardzo podzielone. Część radnych, jak Piotr Rant, Wojciech Hołdyński czy też Remigiusz Karpiński byli zdania, że nie należy ograniczać konkurencji i liczbę nowych licencji ustalić na jak najwyższym poziomie. Inni, jak Janina Pietrewicz, Antoni Banel czy Marek Kalinowski uważali, że obecna liczba licencji jest właściwa i nie należy jej zwiększać. Ostatecznie wypracowane zostały 3 propozycje: nie zwiększać liczby licencji, zwiększyć o 10 i zwiększyć o 25. W głosowaniu największe poparcie radnych zyskała druga propozycja i liczba 10 została zapisana w uchwale, przyjętej w kolejnym głosowaniu.

W Urzędzie Miejskim jest obecnie złożonych 7 wniosków o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Można przypuszczać, że w pierwszych tygodniach roku 2010 o tyle też zwiększy się ilość taksówek jeżdżących po gołdapskich drogach.