Wychowankowie Domu Św. Faustyny - Nie lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi 1 grudnia uczestniczyli w warsztatach interaktywnych, przeprowadzonych przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy. Dotyczyły one uzależnień, promocji stylu życia alternatywnego wobec używek, przemocy fizycznej i psychicznej oraz zagrożeń płynących z nieprawidłowego użytkowania Internetu. Spotkanie odbyło się w Domu św. Faustyny i zostało w całości sfinansowane przez Gminną Komisję Do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zajęcia oparte były na intensywnej pracy z młodzieżą. Zwracano uwagę na specyfikę i potrzeby okresu dojrzewania, stawiano na aktywizację młodzieży do działania i stymulowania do samodzielnego myślenia poprzez przystępne i przyjemne techniki pracy. Warsztaty opierały się na metodzie psychodramy i socjorysunku. Pokazy multimedialne i krótkie filmy wplecione w tok zajęć pokazały poruszane tematy w sposób nowoczesny i interesujący. Celem pracy z młodzieżą było poszerzenie wiedzy, uświadomienie własnej odrębności i indywidualności, ale także odpowiedzialności za własne życie, własne wybory oraz decyzje.