Szerokim echem odbiła się zorganizowana i przeprowadzona w sierpniu akcja honorowego oddania krwi przez funkcjonariuszy placówki SG w Baniach Mazurskich. Dlatego też organizatorzy postanowili kontynuować tak szczytne przedsięwzięcie.

Wczoraj Straż Graniczna wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną, pracownikami Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji oraz mieszkańcami gminy Banie Mazurskie zorganizowała kolejną zbiórkę tego bezcennego płynu. Do akcji chętnie przystąpili ci , którzy regularnie oddają krew, jak również osoby, które zgłosiły się po raz pierwszy. Akcję wspierał między innymi emerytowany funkcjonariusz tutejszej placówki SG, chor. sztab. rez. SG Waldemar Dąbrowski. Warto dodać, że liderem wśród krwiodawców SG w Baniach Mazurskich jest ppor. SG Krzysztof Abramowicz. Do dnia dzisiejszego oddał łącznie 12,15 litra krwi.

- Mamy nadzieję, że tego typu akcje na stałe wejdą w harmonogram naszych przedsięwzięć i będą pielęgnowane dobre relacje między pracownikami stacji krwiodawstwa z Giżycka a funkcjonariuszami SG oraz strażakami ochotnikami. - mówi sierż. sztab. SG Tadeusz Cewkowicz z placówka SG w Baniach Mazurskich. - Dziękujemy strażakom ochotnikom z OSP w Baniach Mazurskich, pracownikom Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich oraz ich rodzinom za aktywny udział w tej honorowej akcji.

Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Oddział Terenowy w Giżycku pobrali wczoraj krew łącznie od 28 dawców, co dało wynik 12,02 litra.

fot. archiwum placówki Straży Granicznej w Baniach Mazurskich