Podczas jednej z sesji Rady Miejskiej w Gołdapi radny Piotr Rant złożył interpelację, w której wnioskował o zamontowanie stałego słupa do skrzynki na fotoradar na ul. Armii Krajowej. Jego zdaniem już sam słup działa na kierowców dyscyplinująco i powoduje przez nich zdjęcie nogi z gazu. Oto odpowiedź, jakiej udzielił Wiesław Swatek, kierownik wydział infrastruktury i inwestycji komunalnych w Urzędzie Miejskim.

W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację dotyczącą ustawienia stałej skrzynki radarowej na ulicy Armii Krajowej wydział WIK w imieniu gminy Gołdap podejmuje działania zmierzające do utworzenia stałego punktu pomiaru prędkości pojazdów poruszających się ulicą armii Krajowej w Gołdapi.
Ulica Armii Krajowej znajduje się w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi. W związku z tym w pierwszej kolejności zostaną podjęte rozmowy z właścicielem drogi o warunkach ustawienia pomiarowej skrzynki radarowej i partycypacji w kosztach jej zakupu. Następny warunek to ustalenia z Komendą Powiatową Policji w Gołdapi, określające miejsce lokalizacji takiego punktu i obsługi polegającej na umieszczeniu w skrzynce pomiarowej fotoradaru.
Mamy nadzieję, że zgodna współpraca wszystkich stron doprowadzi do utworzenia stałego punktu pomiarowego na ulicy Armii Krajowej, co w efekcie znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na tej ulicy.

Gołdapska policja nie posiada własnego fotoradaru. Kilka razy w roku wypożycza go jednak z innych komend w naszym województwie i przeprowadza wzmożone działania z jego użyciem na terenie powiatu gołdapskiego. Włodarze powinny jednak zastanowić się nad tym, co zrobić, aby w działaniach na terenie gminy uczestniczyła też straż miejska i to ona rozliczała zarejestrowane wykroczenia. W ten sposób pieniądze z mandatów zasilałyby bowiem budżet gminy. Pieniądze z mandatów wystawionych przez policję trafiają zaś do budżetu państwa. Gmina Gołdap nie ma z tego tytułu żadnych dochodów.