GOŁDAP. Od kilku lat na linii Andrzej Tobolski - Wojciech Hołdyński dochodzi do spięć, często do bardzo ostrych. Do jednego z nich doszło podczas ostatniego posiedzenia komisji ds. skarg, wniosków i petycji.

Radny Andrzej Tobolski złożył skargę na przewodniczącego rady Wojciecha Hołdyńskiego, zarzucając mu karygodne i stronnicze zachowanie wobec niego na sesji rady 29 września.

W wirtualnym posiedzeniu komisji oprócz jej członków uczestniczyli też skarżący i oskarżany. Andrzej Tobolski wprost powiedział Wojciechowi Hołdyńskiemu, że jest bardzo złym przewodniczącym. Uzasadniając to, poza argumentami przytoczonymi w skardze, podawał też inne, które były związane głównie z życiem prywatnym i zawodowym przewodniczącego. Wojciech Hołdyński w odpowiedzi zaapelował, by zakopać topór, nie poruszać publicznie spraw prywatnych, a merytoryczne spory prowadzić na komisjach. W odpowiedzi usłyszał jednak, że skoro chciał wojny to będzie ją miał, a pozew w jednej ze spraw (rzekomego nielegalnego korzystania z ciepła dostarczanego do jednej ze wspólnot mieszkaniowych) idzie już do sądu.

 

Są wyroki sądów, które każą panu Tobolskiemu za te kłamstwa mnie przeprosić. To jest paradoks. Osoba, która nie przestrzega postanowień sądowych nie w jednym przypadku, moim, a w kilku przynajmniej, mieni się jako osoba praworządna.

Wojciech Hołdyński

 

Nigdy nie przeproszę pana Hołdyńskiego za to, co stało się dwa lata temu. Nigdy za mojego życia pan nie doczeka tego, ponieważ skłamałbym przed samym sobą. Moralność nie pozwala mi, abym przeprosił pana za coś, co pan zrobił.

Andrzej Tobolski

 

Członkowie komisji ds. skarg, wniosków i petycji uznali, że nie ma żadnych podstaw prawnych do złożenia skargi przez radnego na innego radnego. Radny jako członek organu kolegialnego odpowiada bowiem przed społeczeństwem czyli wyborcami. Ci jeśli uznają, że postępowanie radnego jest niewłaściwe, mogą go ukarać nie oddając na niego głosu w kolejnych wyborach. Skarga pozostanie więc bez rozpatrzenia. Dodatkowo zasady odwoływana i powoływania przewodniczącego rady są opisane w statucie gminy.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!