Od kilku lat w kwietniu uczniowie klas 6 szkół podstawowych przystępują do sprawdzianu, który ma ocenić poziom ich osiągnięć w zakresie pięciu obszarów umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do niego jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia. Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.

Sprawdziany oceniane są przez przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów, powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Warto dodać, że nie mogą oni sprawdzać prac uczniów ze swoich szkół. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskana sprawdzianie, wynosi 40.

Więcej informacji o sprawdzianie mogą Państwo przeczytać na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W gminie Gołdap w roku 2009 do sprawdzianu przystąpiło 251 uczniów. Zdobyli oni średnio 20,4 punktów. Jest to nieco poniżej średniej w województwie (22,1) i kraju (22,6). Poniżej prezentujemy Państwu wyniki tego sprawdzianu w rozbiciu na poszczególne szkoły.

Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w gminie Gołdap w roku 2009

Wyniki szkół podstawowych w gminie Gołdap w latach 2002-2009 w skali staninowej.
Definicja skali staninowej dostępna jest TUTAJ.