Funkcjonariusze wydziału postępowań kontrolnych delegatury CBA w Białymstoku badają inwestycję gminy Gołdap polegającą na budowie zakładu przyrodoleczniczego. Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie przygotowania, rozpoczęcia i realizacji inwestycji wszczęta została 24 czerwca. 

Na realizację inwestycji gmina Gołdap podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 na kwotę blisko 18 mln. zł.

Kontrolerzy przeanalizują dokumentację techniczną, w tym decyzje dotyczące projektu budowlanego oraz projektu zamiennego. Planowany termin zakończenia kontroli to 24 września br.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!