Wykonawca powstającego w strefie uzdrowiskowej zakładu przyrodoleczniczego - Zakład Ogólnobudowlany s. c. Marek Słowikowski, Sławomir Słowikowski - złożył wczoraj w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy z przyczyn leżących po stronie gminy (zamawiającego).

Prace na budowie zostały wstrzymane ponad rok temu. Firma Marka i Sławomira Słowikowskich, która zaangażowała w budowę kilka milionów złotych, chciała dokonania przez gminę odbioru częściowego prac i rozliczenia się za nie. Gdy do tego nie doszło, dokonała jednostronnego odbioru i wystawiła fakturę. Ta nie została opłacona zarówno w terminie wskazanym na niej, jak i po późniejszym przekazaniu wezwania do zapłaty.

W oświadczeniu wykonawca napisał również m.in., że brak jest ze strony gminy (zamawiającego) współdziałania w wykonaniu inwestycji, że gmina nie przedstawiła dokumentacji umożliwiającej wznowienie prac i że nie informuje o postępach związanych z jej wykonaniem.

Poprosiliśmy burmistrza Gołdapi o odniesienie się do tego wypowiedzenia oraz plany dalszych działań.

- Na razie nie będę nic komentować - odpowiedział Tomasz Luto. - Sprawdzamy obecnie dokumenty. Do zaistniałej sytuacji odniosę się wkrótce.

W ubiegłym tygodniu na posiedzeniu komisji rady miejskiej temat zapłacenia faktury dla firmy panów Słowikowskich poruszył radny Andrzej Tobolski. Wówczas burmistrz stwierdził, że „zapłacimy, jak zweryfikujemy jakość i zakres wykonanych prac, a do tego musimy mieć stosowne dokumenty”. 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!