O godzinie 13:00 w Urzędzie Miejskim w Gołdapi rozpoczęło się spotkanie burmistrza i urzędników z radnymi miejskimi, które dotyczy bieżącej sytuacji związanej z zakładem przyrodoleczniczym powstającym w strefie uzdrowiskowej. To pokłosie pisma, jakie 21 lipca złożyli radni. Wszyscy włodarze poprosili o pilne wyjaśnienie konsekwencji i przedstawienie działań, jakie podejmie burmistrz Gołdapi w związku wypowiedzeniem umowy przez wykonawcę inwestycji.

Udziałem w spotkaniu byli zainteresowani m.in. przedstawiciele goldap.info i goldap.org.pl. Tomasz Luto stanowczo odmówił jednak zgody na udział w nim mediów. Stwierdził, że to dla dobra sprawy, bowiem przedstawi na nim m.in. informacje, które na obecnym etapie nie powinny trafić do wiadomości społeczeństwa. Zapowidział wydanie oficjalnego komunikatu po jego zakończeniu. 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!