Powiat gołdapski otrzyma z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych dofinansowanie w wysokości 80% na przebudowę skrzyżowania ul. Wolności z ul. Krzywą w Gołdapi. Po podpisaniu przez przedstawicieli powiatu umowy z wojewodą, ZDP w Gołdapi ogłosi przetarg i wyłoni wykonawcę prac. Jeśli nie będzie nieprzewidzianych okoliczności, przebudowa powinna zostać wykonana się do końca lipca przyszłego roku.

Na skrzyżowaniu oraz części ul. Wolności z obu stron skrzyżowania położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Dwa przejścia dla pieszych przez ul. Wolności będą oznakowane migającymi znakami pionowymi. Przesunięte będzie miejsce ustawienia znaku strefy zamieszkania na ul. Krzywej. Na rogu ul. Wolności i Krzywej przy sklepie poszerzony zostanie chodnik, by piesi mogli swobodnie się mijać. Do tego w obrębie skrzyżowania po obu stronach ul. Krzywej postawione będą barierki. Na jezdni na części odcinka ul. Wolności w kierunku ul. Wojska Polskiego wyznaczone będą miejsca do parkowania. Z tego powodu oraz w związku z poszerzeniem chodnika przy sklepie zwęzi się jezdnia przeznaczona do ruchu samochodów. Na odcinku od ul. Krzywej do ul. Partyzantów (od strony sklepów) będzie obowiązywał zakaz zatrzymania i postoju (obecnie takiego zakazu nie ma). Po drugiej stronie, gdzie przebiega oznakowana droga dla pieszych i rowerów, nic się nie zmieni.

Szacowana wartość zadania to prawie 250 tysięcy złotych, z czego 200 tysięcy stanowić ma dotacja.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!