Gołdapski oddział Chrześcijańskiej Misji Społecznej Teen Challenge zaprasza na koncert muzyki chrześcijańskiej, który odbędzie się 11 września w parku w centrum Gołdapi. Wystąpią lokalne zespoły: Uwielbienie Betel z Gołdapi oraz Sursum Corda z Żabina.