Za nami osiemnasta edycja konkursu na najładniejszy balkon i ogród w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Dziś poznaliśmy tegorocznych zwycięzców. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi. Oprócz spółdzielców i kierownictwa spółdzielni, na uroczystości byli też obecni m.in. starosta Marzanna Wardziejewska, przedstawicielka burmistrza Gołdapi Róża Popławska i przewodniczący rady miejskiej Wojciech Hołdyński.

Dziewięcioosobowe jury po przewodnictwem Mirosławy Równej dokonało 11 i 12 sierpnia przeglądu balkonów i ogrodów. Wykonanych zostało łącznie 117 zdjęć balkonów i 14 ogrodów. 18 sierpnia komisja spotkała się i każdy członek komisji wybrał spośród nich, według własnych kryteriów, najładniejsze. Po zsumowaniu przyznanych punktów wyłoniono ostateczną klasyfikację tegorocznego konkursu.

W kategorii na najpiękniejszy balkon zwyciężyła Maryla Piechocińska. Drugie miejsce zajęli: Krystyna Jaźwińska, Małgorzata i Edward Tałejszysowie oraz Monika i Dawid Karniłowiczowie. Trzecie miejsce jury przyznało Annie Jakubik i Julii Staszyńskiej. Wyróżnienia otrzymało kolejnych 26 właścicieli balkonów.

W kategorii na najpiękniejszy ogród zwyciężyła Stefania Sadowska. Drugie miejsce przypadło Wiesławie i Marianowi Zadrogom oraz Hieronimie Buczyńskiej. Trzecie miejsce jury przystało Halinie i Izydorowi Świerzbinom, Leokadii Olszewskiej, Rafałowi Kossakowskiemu oraz Benedykcie Olszewskiej. Wyróżnienia przyznano 4 właścicielom ogrodów.

Na nagrody rada nadzorcza spółdzielni przeznaczyła 8 tysięcy złotych. Za pierwsze miejsce było 350zł., za drugie 300zł., za trzecie 250zł. Wyróżnienia były warte 100 lub 150zł. Nagrody to bony o podanej wartości na zakupy w sklepie ogrodniczym.