W centrum Gołdapi można zaparkować za darmo, a darmowe miejscówki są dostępne cały czas, ale póki co bardzo sporadycznie przez kierowców wykorzystywane. Przy spełnieniu pewnych warunków są całkowicie legalne. Być może bierze się to z nieznajomości przepisów.

Wokół parku i placu w centrum przy jezdni utworzona została strefa płatnego parkowania. Zgodnie z przepisami, w uchwale rady miejskiej wskazane zostały konkretne miejsca parkingowe.

Dokładne wskazanie miejsc oznacza, że jeśli zaparkujemy w innych dozwolonych miejscach, opłaty nie musimy wnosić. A takie miejsca są. Warto o tym wiedzieć. O powierdzenie, czy parkowanie w tych miejscach nie wiąże się z opłatą, zapytał pisemnie radny Zbigniew Makarewicz. Odpowiedź zastępcy burmistrza potwierdziła, że wskazane lokalizacje nie są objęte strefą płatnego parkowania.

północna strona placu Zwycięstwa

Jadąc od ronda przy urzędzie miejskim w kierunku drugiego ronda na jezdni nie ma znaku zakazującego zatrzymania czy postoju na jezdni. Oznacza to, że całkowicie legalnie możemy postawić auto na jezdni równolegle przy prawej krawędzi. Oczywiście nie wolno tego uczynić, jeśli zmuszałoby to do najechania innych kierowców na ciągłą linię rozdzielającą pasy ruchu. Na części tego odcinka (między wyjazdem a wjazdem na parking na placu) jest jednak linia przerywana. Zapakowany pojazd nie powinien jednak utrudniać wjazdu lub wyjazdu z parkingu. Nie powinno też wjeżdżać kołami na plac (między jezdnią a parkingowymi słupkami), bo mogłoby to być potraktowane już jako parkowanie na parkingu na placu.

Jadąc od drugiej strony początek parkingu przy jezdni, oznaczającego jednocześnie SPP, jest oznaczony stosownym znakiem. Często spotkać można jednak jakiś samochód czy motor zaparkowany przed nim. I tu znowu - jeśli nie utrudnia on ruchu, nie zmusza innych kierowców do najeżdżania na ciągłą linię na środku jezdni, jest w odpowiedniej odległości od przejścia dla pieszych to samochód stać może, a opłaty za parkowanie wnosić nie trzeba.

wschodnia strona placu Zwycięstwa

Jadąc od ul. Królewieckiej w kierunku ronda, po prawej stronie jest ustawiony zakaz parkowania, nie dotyczy on jednak pojazdów zaopatrzenia. Takie samochody mogą więc tu na czas dostawy zaparkować za darmo na chodniku. Oczywiście pod warunkiem spełnienia warunków w art. 47 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zaparkować cały pojazd na chodniku można więc pod warunkiem, że jego masa całkowita nie przekracza 2,5 tony, a pozostawiona przestrzeń na chodniku nie będzie utrudniać ruchu pieszym i będzie nie węższa niż 1,5 metra.

południowa strona placu Zwycięstwa

Chodnik od strony dawnego domu towarowego jest szeroki. Zarządca drogi zakazu parkowania na tym odcinku nie wprowadził. Bez problemu można postawić bezpłatnie na chodniku auto, jeśli nie naruszymy przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym (czyli m.in. pojazd nie może utrudniać ruchu pieszym, pozostawiona szerokość chodnika będzie większa niż minimalne 1,5 metra, równolegle do jezdni, masa całkowita pojazdu nie większa niż 2,5t.).

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!