Po odejściu przed kilkoma miesiącami Ewy Bogdanowicz-Kordjak z pracy w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, burmistrz Tomasz Luto kilkukrotnie ogłaszał konkurs na stanowisko kierownika wydziału ds. oświaty i spraw społecznych. Niestety, nie przyniosły one rezultatu.

Od dziś nie ma już wakatu na tym stanowisku. Pracę na nim rozpoczęła Anna Podciborska, która do wczoraj pracowała w starostwie powiatowym. Do urzędu miejskiego przeniosła się na mocy porozumienia między starostą i burmistrzem. Rozwiązanie takie między jednostkami samorządu terytorialnego dopuszcza polskie prawo.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!