W ubiegły poniedziałek w urzędzie miejskim radni z Komisji Ochrony Środowiska, Ochrony Zdrowia i Uzdrowiska dyskutowali na temat usuwania i utylizacji produktów wykonanych z azbestu. Zgodnie z rządowym Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 materiały te muszą zniknąć z użytku do końca 2032 roku.

- Temat związany z utylizacja azbestu i produktów z niego wykonanych jest coraz bardziej wyraźny - mówi Piotr Rant, przewodniczący komisji. - Powinniśmy zastanowić się, czy można przyspieszyć realizację rządowych założeń, albo wręcz w oparciu o nie lub inne założenia stworzyć odpowiedni, gminny program.

Azbest w naszej gminie w przeważającej większości znajduje się na pokryciach dachowych. Właściciele tych budynków wiedzą, że jest on groźny i powinno się go usunąć. Zrobić to mogą jednak tylko pracownicy firm, które posiadają odpowiednie zezwolenia. Na terenie powiatu gołdapskiego jest ich 32. Usługa taka wiąże się ze sporym wydatkiem. Tona zdjęcia i utylizacji eternitu kosztuje w Gołdapi około 1500zł. Zdaniem Elżbiety Sakowicz z wydziału ochrony środowiska Urzędu Miejskiego nie jest to wygórowana cena. Mimo to wielu dla wielu mieszkańców jest to duży wydatek. Część z nich, jak na przykład pan Paweł z Boćwinki, uważa, że gmina powinna wspomóc finansowo swoich mieszkańców i pokryć część kosztów zdjęcia lub utylizacji eternitu.

- Gmina nie ma obowiązku, ale może dofinansować takie działania - twierdzi Elżbieta Sakowicz. - To zależy tylko od jej dobrej woli. Jeśli wypracuje jakieś zasady udzielania pomocy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby jej udzielać.

Jak podała urzędniczka, w pobliskich samorządach pomoc finansową dla mieszkańców oferuje tylko gmina Olecko. Jest to odpowiednio 11zł za metr kwadratowy lub 95 gorszy za kilogram eternitu, nie więcej niż 4 tysiące złotych. Czy w Gołdapi też taka opcja się pojawi?

- Gmina Gołdap należy do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna" - dodaje Elżbieta Sakowicz. - Jego członkowie przygotowują program, w ramach którego można będzie dofinansowywać usuwanie i utylizację azbestu. To czy i ile zostanie na to przeznaczonych środków, zależy od ministra ochrony środowiska. Kwoty będą prawdopodobnie proporcjonalne do ilości azbestu na terenie danej gminy.

Tego jest w gminie Gołdap dużo. Według inwentaryzacji przeprowadzonej przez Urząd Miejski, na posesjach osób fizycznych znajduje się ponad 160 tysięcy m2 eternitu, na posesjach osób prawnych ponad 40 tysięcy.

- Cały problem polega na systemie, jaki został w tym zakresie wprowadzony. - uważa dyskusję Piotr Rant. - Ustawodawca nie dał gminie praktyczni żadnych narzędzi do jego rozwiązania. Wiemy, że w najbliższym czasie mogą pojawić się jakieś środki finansowe na ten cel. Nie wiadomo jednak, jak będą one rozdysponowywane.

Na zakończenie posiedzenia komisji przewodniczący zdecydował, że zwróci się do Justyny Charkiewicz, która w Urzędzie Miejskim zajmuje się pozyskiwaniem środków z programów unijnych, aby poszukała możliwości uzyskania dotacji na dyskutowany cel. Czy to się uda, czas pokaże.