Biblioteka Publiczna w Gołdapi przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi zorganizowała kolejne spotkanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Zaproszony na nie został Przemysław Kuch, który swoim ubiorem nawiązał do średniowiecznych templariuszy. Odczytał on bajkę „Smok i jednorożec” ze „Skarbczyka sześciolatka”. Dzieci z zainteresowanie wysłuchały jej oraz chętnie zadawały pytania na temat zakonu. Przemysław Kuch wręczył dzieciom gołdapskie puzzle przygotowane na tą szczególną akcję. Gołdapska akcja „Cała Polska czyta dzieciom” odbywa się pod patronatem honorowym burmistrza Gołdapi.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi