Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku. Są już znane wyniki naboru. Samorządy z powiatu gołdapskiego powinny otrzymać łącznie kilkanaście milionów złotych.

 • gmina Banie Mazurskie:
  Przebudowa drogi gminnej nr 134023N
  kwota przyznanego dofinansowania: 2.802.500zł

 • gmina Dubeninki:
  Pierwszy w gminie zespół obiektów sportowych dla mieszkańców gm. Dubeninki
  kwota przyznanego dofinansowania: 1.142.000zł

 • gmina Gołdap
  Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi.
  kwota przyznanego dofinansowania: 6.514.930,22zł

 • powiat gołdapski
  Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1 Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi
  kwota przyznanego dofinansowania: 9.500.000zł