Zarząd powiatu przyjął dziś projekt uchwały rady powiatu dotyczący podniesienia wynagrodzenia staroście gołdapskiemu. Będzie ono wyższe o kilkadziesiąt procent w stosunku do obecnego.

Wynagrodzenie będzie się składać z następujących części:

  • wynagrodzenie zasadnicze 8200zł (obecnie 4700zł)
  • dodatek funkcyjny 2520zł (obecnie 1900zł)
  • dodatek specjalny 3216 (obecnie 2640)
  • dodatek stażowy za wieloletnią pracę (w przypadku Marzanny Wardziejewskiej to 1640zł), nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z właściwymi przepisami.

Zmianę wysokości wynagrodzenia starosty gołdapskiego wymusza ustawa z 17 września br. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownice stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw oraz nowe rozporządzenie rady ministrów z 25 października br. ws. wynagradzania pracowników samorządowych. Nowe przepisy znacznie podniosły maksymalne wynagrodzenie (w rozumieniu przepisów to suma wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego), jakie mogą otrzymywać włodarze, jednocześnie został ustalony próg minimalny na poziomie 80% maksymalnego wynagrodzenia.

Obecnie starosta Marzanna Wardziejewska otrzymuje maksymalne wynagrodzenie przewidziane obowiązującymi do niedawna przepisami. Po zmianie będzie ono na najniższym możliwym poziomie przewidzianym w nowych przepisach.

Po zatwierdzeniu nowej wysokości wynagrodzenia przez radę powiatu (zapewne na najbliższej sesji) wypłacone ono będzie z wyrównaniem od 1 sierpnia br., gdyż tak przewidują nowe przepisy uchwalone przez sejm obecnej kadencji i podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Wkrótce powinny zostać też podwyższone wynagrodzenia burmistrza Gołdapi oraz wójtów gmin Banie Mazurskie i Dubeninki.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!