Komisje rady miejskiej zajęły się dziś ustaleniem nowego wynagrodzenia dla burmistrza Gołdapi. Jeśli rada miejska zatwierdzi wypracowaną kwotę, Tomasz Luto będzie dostawał miesięcznie prawie 5 tysięcy złotych więcej niż dotychczas. Będzie to jednocześnie najniższa kwota, jaką zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami może on otrzymywać.

Aktualne wynagrodzenie burmistrza Gołdapi określają uchwały rady miejskiej z 29 listopada 2018 roku (II/16/2018) i 28 października 2019 roku (XV/142/2019). W jego skład wchodzi:

  • wynagrodzenie zasadnicze 4800zł
  • dodatek funkcyjny 2100zł
  • dodatek specjalny 2760zł
  • dodatek za wieloletnią pracę i inne świadczenia, zgodnie z właściwymi przepisami

Komisje rady miejskiej proponują:

  • wynagrodzenie zasadnicze 8344zł (zgodnie z przepisami minimum to 8344zł, maksimum to 10430zł)
  • dodatek funkcyjny 2760zł (zgodnie z przepisami minimum to 2760zł, maksimum to 3450zł)
  • dodatek specjalny 3331,20zł (zgodnie z przepisami minimum to 3331,20zł, maksimum to 4164zł)
  • dodatek za wieloletnią pracę i inne świadczenia, zgodnie z właściwymi przepisami

Za wypracowaną na komisji nową kwotą wynagrodzenia było 7 radnych (Teresa Dzienis, Wojciech Hołdyński, Zdzisław Janczuk, Zbigniew Makarewicz, Janina Pietrewicz, Zofia Syperek, Józef Wawrzyn), dwóch było przeciw (Zbigniew Mieruński, Marian Mioduszewski). W posiedzeniu nie uczestniczyło czworo pozostałych członków dziś obradujących komisji.

Zmianę wysokości wynagrodzenia burmistrza wymusza ustawa z 17 września br. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownice stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw oraz nowe rozporządzenie rady ministrów z 25 października br. ws. wynagradzania pracowników samorządowych. Nowe przepisy znacznie podniosły maksymalne wynagrodzenie (w rozumieniu przepisów to suma wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego), jakie mogą otrzymywać włodarze, jednocześnie został ustalony próg minimalny na poziomie 80% maksymalnego wynagrodzenia.

Nowe wynagrodzenie burmistrza Gołdapi będzie obowiązywać z mocą wsteczną od 1 sierpnia 2021 roku (tak nakazują nowe przepisy). 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!