Zmienione przepisy podniosły wysokość maksymalnej diety, jaką mogą pobierać radni. Inaczej niż w przypadku wynagrodzeń burmistrzów, wójtów czy starostów, nie została jednak określona jej wysokość minimalna. Radni nie mają więc obowiązku korygowania dotychczasowych wysokości diet, chyba że chcą to zrobić.

Podnieść swoje diety chcą radni rady miejskiej w Gołdapi. Dyskutowali o tym dziś na wspólnym posiedzeniu komisji. Ich diety są od początku kadencji obliczane jako iloczyn kwoty bazowej i następującego wskaźnika:

 • przewodniczący rady: 1,125
 • wiceprzewodniczący rady: 0,750
 • przewodniczący komisji stałej rady: 0,560
 • zastępcy komisji stałej rady: 0,470
 • pozostali radni: 0,400

Kwotą bazową jest kwota określona w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawi przepisów ustawy z 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw. Od kilku lat wynosi ona 1789,42zł.

Radni miejscy kwoty bazowej nie chcą zmieniać, jednak chcą podnieć wskaźniki do przeliczeń diet na następujące:

 • przewodniczący rady: 1,80
 • wiceprzewodniczący rady: 1,20
 • przewodniczący komisji stałej rady: 1,00
 • zastępcy komisji stałej rady: 0,75
 • pozostali radni: 0,64

Jeśli podczas rady miejskiej przyjęta zostanie stosowna uchwała, diety radnych będą wynosiły (z wyrównaniem od sierpnia br.):

 • przewodniczący rady: 3220,96zł (obecnie 2013,10zł)
 • wiceprzewodniczący rady: 2147,30zł (obecnie 1342,07zł)
 • przewodniczący komisji stałej rady: 1789,42 (obecnie 1002,08zł)
 • zastępcy komisji stałej rady: 1342,07zł (obecnie 841,03zł)
 • pozostali radni: 1145,23zł (obecnie 715,77zł)

Za wypracowanymi na komisji nowymi wysokościami diet było 8 radnych (Marian Chmielewski, Teresa Dzienis, Wojciech Hołdyński, Zdzisław Janczuk, Zbigniew Makarewicz, Janina Pietrewicz, Zofia Syperek, Józef Wawrzyn), dwóch było przeciw (Zbigniew Mieruński, Marian Mioduszewski). W posiedzeniu nie uczestniczyło troje pozostałych członków dziś obradujących komisji.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!