12 sobót i 11 piątków będą miały jeszcze w tym roku do wyboru osoby, które będą chciały zawrzeć ślub cywilny. Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi podał dziś na facebookowej stronie urzędu miejskiego dni w 2022 roku, jakie są do wyboru. Przedstawiamy go na grafice poniżej.


AKTUALIZACJA 2022-01-13

Po publikacji pierwotnej informacji urząd miejski skorygował ją. Okazuje się, że śluby cywilne można zawierać również w innych terminach:

  •  w godzinach pracy Urzędu Stanu Cywilnego w Gołdapi 
  • w inne niż wyznaczone na grafice soboty, po wcześniejszym złożeniu podania do burmistrza burmistrza Gołdapi.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!