Wczoraj po południu w kinie „Kultura” odbył Koncert Niepodległości „Za Naszą i Waszą Wolność... Anno Domini 2022”. Jego narracja ukazała historię Rzeczypospolitej widzianą przez pryzmat obecnej sytuacji na Ukrainie, ukazując czasy dawnego i obecnego braterstwa Polaków i Kozaków, a współcześnie Polaków i Ukraińców. Ukazano zarówno jasne, jak i trudne chwile naszej wspólnej historii. Głównym tematem była jednak walka Polaków „za naszą i waszą wolność”, zgodnie z dewizą Joachima Lelewela umieszczoną na sztandarze z okresu powstania listopadowego.

Koncert Niepodległości w Gołdapi edycja pt. „Za Naszą i Waszą Wolność” został przygotowany przez Fundację Dziedzictwa Rzeczypospolitej w partnerstwie z Domem Kultury w Gołdapi.

DK w Gołdapi

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!