Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Gołdapi zapoznały się wczoraj z historią życia i twórczością Fryderyka Chopina. Te nietypowe zajęcia z rytmiki poprowadził Mieczysław Danielczyk.

- Fryderyk Chopin urodził się w Żelazowej Woli - rozpoczął spotkanie pan Danielczyk. - Mając 6 lat skomponował swój pierwszy utwór. Był prawie w tym samym wieku co i wy.

Dzieci z uwagą słuchały opowieści o kolejnych etapach życia kompozytora. Nie były to jednak tylko suche fakty. Urozmaiceniem były przerywniki muzyczne, podczas których maluchy zarówno słuchały jak i próbowały tańczyć w ich rytmie. Oglądały też rysunki przedstawiające ważne miejsca dla Chopina, jak i jego podobizny.

- Zajęcia te przygotowaliśmy w związku z obchodzoną w tym roku dwusetną rocznicą urodzin kompozytora, jak również dla uczczenia obchodzonego w 2010 Roku Chopinowskiego - mówi Marzanna Wardziejewska, dyrektor przedszkola.

Na zakończenie zajęć Mieczysław Danielczyk zachęcał dzieci do obejrzenia w telewizji relacji z 16 konkursu Fryderyka Chopina. Odbędzie się on w październiku br.