Nakładem wrocławskiej agencji wydawniczej "ARGI" ukazał się tomik wierszy pt. „Tatarskie wierszowanie. Oto moje dziedzictwo". Swoją twórczość prezentuje w nim kilkunastu poetów, w tym gołdapianin, Józef Mucharski. Uprawia on poezję od kilku lat. Swoje wiersze prezentuje między innymi na łamach Kuriera Gołdapskiego.

Tomik można nabyć w Muzułmańskim Związku Religijnym RP w Białymstoku (15-052 Białystok, ul. Grzybowa 42, tel. 605-612-137).