19 lutego, po 21 latach służby w Straży Granicznej, na emeryturę przeszedł Andrzej Ciołek. W ubiegły czwartek, podczas sesji Rady Powiatu, podziękował on wszystkim, z którymi przez te lata w Gołdapi współpracował. Zaprezentował też obecnym szablę oficerską, jaką otrzymał od płk. Przemysława Kuźmińskiego, komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Jest to wyróżnienie wręczane wybranym oficerom za lata wzorowej służby.

Andrzej Ciołek rozpoczął swoja karierę w wydziale kontroli ruchu granicznego w Kętrzynie. W latach 1995-2000 był I komendantem Granicznej Placówki Kontrolnej SG w Gołdapi. Przez mieszkańców miasta był wówczas określany jako komendant przejścia granicznego. Potem pracował na różnych stanowiskach w Bezledach oraz ponownie w Kętrzynie i Gołdapi. Przez ostatnie 2,5 roku był naczelnikiem wydziału odpowiadającego za jakość pracy w zakresie ochrony granicy państwa oraz kontroli ruchu granicznego między Polską a Obwodem Kaliningradzkim. Czym teraz będzie się zajmował?

- Myślę o wakacjach - mówi Andrzej Ciołek. - Mam zamiar spełniać też swoje marzenia, zająć się agroturystyką. Planuję połączyć przyjemne z pożytecznym.

Andrzej Ciołek dodaje, że planuje ponownie wystartować w wyborach samorządowych. Obecnie jest radnym w Radzie Powiatu.