Podczas ostatniego, wspólnego posiedzenia komisji Rady Powiatu, radny Paweł Ruszewski złożył wniosek o umieszczenie tabliczki "Nie dotyczy taxi" pod zakazem wjazdu na przystanek autobusowy przy targowicy.

- Są sytuacje, że starszy człowiek z większym bagażem wybiera się w podróż - mówi radny. - Niestety, taksówki dojeżdżają tylko do znaku zakazu. Starsza osoba musi więc jeszcze pokonać kilkanaście metrów pieszo. Dla wielu jest to trudne.

Taksówkarze starają się unikać podjeżdżania pod sam przystanek. Nie chcą zostać ukarani za złamanie stojącego zakazu.

- Kiedyś kolegów, którzy tam wjechali, policja poinformowała, że może ukarać mandatem - mówi jeden z gołdapskich taksówkarzy. - Dotychczas nie słyszałem jednak, żeby któryś z nich go otrzymał.

Okazuje się jednak, że policja nie ma za bardzo podstaw do egzekwowania zakazu. Zgodnie z informacją otrzymaną od Wiesława Swatka z Urzędu Miejskiego, droga odchodząca od ulicy Polnej nie jest drogą publiczną.

- Ulica ta jest drogą wewnętrzną, nie jest zaliczona do kategorii dróg gminnych - twierdzi Wiesław Swatek.

To zaś powoduje, że policja i straż miejska może tu interweniować w ograniczonym zakresie.

- Artykuł pierwszy ustawy o ruchu drogowym mówi, że reguluje ona zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania - twierdzi Ryszard Antolak, naczelnik wydziału prewencji i ruchu drogowego gołdapskiej policji. - Stosuje się ją również do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. Tak więc kierowca podjeżdżając pod sam przystanek autobusowy przy targowicy, jeśli zachowa ostrożność i nie stworzy zagrożenia dla innych, nie zostanie ukarany mandatem.

To samo dotyczy też zakazu zatrzymania i postoju wzdłuż całej ulicy od początku skrzyżowania z ulicą Polną. Okazuje się więc, że tylko od naszej kultury zależy, czy będziemy przestrzegać ustawione przy tej drodze znaki. Jeśli Urzędowi Miejskiemu zależy na zachowaniu na niej porządku, to najlepszym rozwiązaniem wydaje się zaliczenie tej drogi do kategorii dróg gminnych. To wymaga zaś stosownej uchwały Rady Miejskiej. Zanim to nastąpi, wskazane byłoby oznaczenie jej znakami D-46 i D-47 (droga wewnętrzna / koniec drogi wewnętrznej).