Miasto Gołdap będzie miało inną nazwę. Niemożliwe? Niekoniecznie! W ostatnim czasie podczas publicznych wystąpień wiceburmistrz Jacek Morzy wspomniał o tym kilkukrotnie, między innymi podczas prezentacji samochodów uczestników Zimowego Rajdu Land Serwisu.

Czy nazwa miejscowości
powinna się zmienić?


WYNIKI ANKIETY
04/03-09/03/2010

- Wszystkich zapraszam ponownie za trzy lata - mówił do obecnych na Placu Zwycięstwa Jacek Morzy. - Być może wtedy ten rajd nie będzie odbywał się w Gołdapi, ale w Gołdapi Zdroju.

Czy rzeczywiście władze planują zmianę nazwy naszej miejscowości? Zapytaliśmy dziś o to burmistrza miasta.

- Nie wykluczamy takiej możliwości - mówi Marek Miros. - Jeśli rozwinie się infrastruktura, którą planujemy nad jeziorem, to nazwa Gołdap Zdrój jest administracyjnie dopuszczalna. Pomysł zmiany nazwy pojawia się w czasie różnych rozmów, ale nie był dotychczas szeroko dyskutowany. Można powiedzieć, że jest w fazie pomysłów u niektórych osób.

Burmistrz dodaje, że ewentualna dyskusja nad zmianą nazwy Gołdapi powinna być przeprowadzona dopiero po wybudowaniu infrastruktury uzdrowiskowej nad jeziorem. Jeśli jednak miałoby do niej dojść, to powinna polegać na dodaniu symbolicznego określenia „Zdrój", bez administracyjnej zmiany nazwy. Ta wiązałaby się bowiem z bardzo znacznymi kosztami, jakie musieliby ponieść mieszkańcy oraz urzędy, instytucje czy też właściciele firm.