4 marca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gołdapi odbył się V Konkurs Recytatorski. W związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet tematyka konkursu poświęcona została właśnie kobietom. O miano mistrza recytacji zmagało się szesnastu śmiałków. Zostali oni podzieleni na dwie kategorie, uczniów klas młodszych i starszych. Oprócz jury, do oceniania występów zostali też zaangażowani obecni na konkursie rodzice. Po recytacjach, podczas obrad jury, na scenie pojawiała się wróżka Esmeralda. Przy pomocy magicznej kuli przepowiadała przyszłość kobietom znajdującym się na widowni. Kolejną niespodzianką dla zebranych było wykonanie piosenki Andrzeja Rosiewicza "Najwięcej witaminy" i wręczenie kwiatów.

Laur zwycięzcy w konkursie w kategorii klas młodszych przypadł Pauli Górskiej, drugie miejsce zajął Dawid Olszewski, a trzecie Magda Klimko. Mistrzem recytacji w kategorii klas starszych został Robert Racis. Za nim uplasowali się Sebastian Antczak i Paweł Sarosiak. Wyróżnienie otrzymała zaś Barbara Plewko. Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz przybory szkolne. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz słodycze.

Organizatorami V Konkursu Recytatorskiego byli: Anna Jaremus-Furtan, Marta Konkol-Piwko, Józef Świtaj i Wioletta Zduniewicz. Uczniów klas młodszych do występu przygotowały Alicja Mrozowska i Lucja Karbowska.


fot. archiwum SOSW