Będą zmiany w organizacji ruchu przy Placu Zwycięstwa. Zarząd Dróg Powiatowych zlecił firmie zewnętrznej wykonanie stosownego projektu.

- Zmiany będą dotyczyć trzech odcinków ulic, będących w naszym zarządzie - mówi Leszek Kowalewski, dyrektor ZDP. - Chodzi o stronę północną, południową i zachodnią Placu Zwycięstwa.

Planowane są między innymi następujące zmiany:

 • przejścia dla pieszych położone obok „Stokrotki" po południowej i zachodniej stronie zostaną przesunięte bliżej skrzyżowania
 • po zachodniej stronie:
  • zostaną namalowane linie wyznaczające miejsca do parkowania (w „jodełkę")
  • dwa pasy ruchu na całej długości będzie oddzielać linia ciągła
  • zlikwidowana zostanie zatoczka w pobliżu sklepu „Boti"
 • po północnej stronie wyznaczone zostaną miejsca do parkowania na ulicy, aby ułatwić dostawę towarów do znajdujących się tam sklepów
 • zmienione zostanie oznakowanie poziome na skrzyżowaniu w pobliżu Urzędu Miejskiego; nowe ma wyraźnie wskazywać, które drogi są z pierwszeństwem, a które podporządkowane
 • po południowej stronie rozważane jest zniesienie zakazu zatrzymania i postoju (obecnie zakaz obowiązuje od godziny 7 do 15)
 • miejsca na postoju taksówek wyznaczone zostaną w „jodełkę"

Wykonawca projektu zobowiązał się go przedstawić Zarządowi Dróg Powiatowych do 20 marca. Jak informuje Leszek Kowalewski, zmiany zostaną wprowadzone w życie najprawdopodobniej na przełomie kwietnia i maja br.